Đại Học Quốc Gia thí điểm chương trình học mới

Đại Học Quốc Gia được dùng làm thí điểm trong việc thực hiện và đào tạo chương trình học mới.
RFA 22.12.2012
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Đại học Quốc Gia TPHCM
Đại học Quốc Gia TPHCM
Photo courtesy of Wikipedia

Đó là nội dung của Dự Thảo Nghị Định về Đại Học Quốc Gia mà Bộ Giáo Dục Đào tạo Việt Nam đang thăm dò ý kiến.

Theo nội dung này thì ngoài việc Đại Học Quốc Gia là thí điểm để tổ chức các mô hình đào tạo và nghiên cứu khoa học chưa được qui định trong các văn bản qui phạm pháp luật hiện hành, Đại Học Quốc Gia còn có quyền tự chủ và phải chịu trách nhiệm đối với những hoạt động liên quan đến đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao tri thức, bên cạnh những chương trình khác như tài chính và tài sản, hợp tác quốc tế, hệ thống nhân sự.

Ngoài ra, Đại Học Quốc Gia còn có nhiệm vụ trình bày với thủ tướng chính phủ về những quyết định chiến lược, về qui hoạch, về những kế hoạch phát triển cũng như các đề án hay dự án quan trọng sau khi có ý kiến của Bộ Giáo Dục Đào tạo và các ban ngành liên quan.

Dự thảo nghị định về Đại Học Quốc Gia nếu có hiệu lực sẽ được áp dụng với Đại Học Quốc Gia Hà Nội và Đại Học Quốc Gia Sài Gòn.

Xem toàn trang