Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Việt Nam cần chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế carbon thấp để tuân thủ Thỏa thuận Paris

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Người Quan Sát nơi gửi Quả đất :

" Một số tỉnh phía Nam không được phản đối các dự án nhiệt điện than bố trí tại địa phương là đề nghị từ Chủ tịch Hiệp Hội Năng Lượng Việt Nam, ông Trần Viết Ngãi, gửi đến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị tổng kết ngành công thương hôm 27/12/2019 vừa qua." Trích từ RFA https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/chairman-vn-energy-association-says-not-to-object-coal-fired-power-01032020081509.html

Trống đánh xuôi , kèn thổi ngược !!! Đúng là ta tự do dân chủ gấp hàng trăm lần bọn Tư Bản !!!
Lời nhả ngọc phun châu của giới ăn trên ngồi trốc đấy nhá .
Thế nhưng dân Việt ta có truyền thống trầm lặng .... kể từ sau 30/04/1975 cho đến muôn đời sau .

08/01/2020 13:08

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang