Quốc hội thông qua 8 luật mới

RFA 12.12.2013
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này

Sáng hôm qua, văn phòng Chủ tịch nước Việt Nam vừa chính thức công bố 8 luật và 1 pháp lệnh mới được Quốc hội thông qua.

Các luật được công bố bao gồm luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thi đua khen thưởng, luật việc làm, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng cháy chữa cháy, luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật, luật tiếp công dân, luật đấu thầu, luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và luật đất đai.

Báo chí trong nước loan tin luật đất đai được công bố lần này có nhiều nội dung đổi mới quan trọng liên quan đến chế độ sở hữu đất đai, quyền và trách nhiệm của nà nước đối với đất đai, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư… Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường cho biết luật đất đai sửa đổi năm 2013 quy định chặt chẽ hơn các trường hợp thu hồi đất và thống nhất với các quy định tại điều 54 Hiến pháp vừa được thông qua.

Luật sửa đổi vẫn quy định đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý, nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất theo quy định của luật.

Xem toàn trang