Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Việt Nam: không đổi tên nước, không ban hành luật về đảng

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Tú gàn nơi gửi Sài Gòn :

Luật về Đảng để làm gì? Có Đảng đâu mà làm luật.
Luật về Đảng Phải do những người ngoài Đảng xây dụng bắt buộc Đảng viên và nhân dân phải chấp hành; chức các bố Đảng viên lại xây dựng luật thì lúc nào cũng khư khư với Đảng và gia đình, vợ con thì lấy đẩu thời gian làm luật cho đất nước - Bây giờ cần nhất là các loại Luật pháp do Nhân dân làm ra các dự luật đó , Đảng phái nào cũng phải thực thi chấp hành.
Tại sao Vua chúa quản thời xưa lý đất nước thì nghiêm trị, đâu ra đấy, nay thì "Đảng" quản lý lại đẩy đất nước thụt lùi?

21/05/2013 05:13

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang