Cán bộ công chức VN sẽ được đào tạo ở nước ngoài

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa phê duyệt một kế hoạch đưa cán bộ công chức đào tạo tại nước ngoài từ năm 2011 tới năm 2015.
RFA 14.08.2011
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này

Theo kế hoạch này thì khoảng 3 ngàn cán bộ công chức sẽ lần lượt được đạo tạo tại các nước phát triển và đang phát triển. Các lĩnh vực mà họ được đào tạo là: Quản lý điều hành các chương trình kinh tế xã hội, Quản lý hành chính công, Quản lý nhà nước chuyên ngành, Phát triển nguồn nhân lực, chính sách công, dịch vụ công và kiến thức hội nhập quốc tế.

Theo bản tin của báo Sài Gòn Tiếp thị online thì có 95% cán bộ công chức giữ các chức vụ lãnh đạo quản lý các cấp sẽ theo học và 90% cán bộ quản lý cấp phòng sẽ được đào tạo bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm.

Các đại biểu hội đồng nhân dân các cấp cũng sẽ được học bồi dưỡng về kiến thức cũng như kỹ năng hoạt động.

Ý kiến (3)
Share

Độc giả không muốn nêu tên

Con gái va' con rê' cua' Dūng chän Dįch hoc ó' dâu thí dó là tô't dep nhâ't bô không thâ'y Sao?

05/10/2011 08:44

Độc giả không muốn nêu tên

Không hiểu cán bộ công chức sẽ được gửi đi đào tạo cụ thể ở nước nào, nhưng tại sao lại là các nước phát triển, tức là các nước Tư bản? Bọn Tư bản là lỗi thời, thối nát, kìm hãm sự phát triển của xã hội loài người... thì có gì mà học? Chỉ có các nước XHCN văn minh, tiến bộ, tốt đẹp... như Trung quốc, Cu ba, bắc Triều Tiên thôi, vừa rẻ vừa "tốt" thì nói thẳng ra cho xã hội biết!

16/08/2011 01:44

Độc giả không muốn nêu tên

Không hiểu cán bộ công chức sẽ được gửi đi đào tạo cụ thể ở nước nào, nhưng tại sao lại là các nước phát triển, tức là các nước Tư bản? Bọn Tư bản là lỗi thời, thối nát, kìm hãm sự phát triển của xã hội loài người... thì có gì mà học? Chỉ có các nước XHCN văn minh, tiến bộ, tốt đẹp... như Trung quốc, Cu ba, bắc Triều Tiên thôi, vừa rẻ vừa "tốt" thì nói thẳng ra cho xã hội biết!

16/08/2011 01:44

Xem toàn trang