Thanh Hóa thiếu gạo kêu gọi cứu trợ khẩn cấp

Hơn 70.000 người đang bị thiếu đói ở Thanh Hóa phía bắc trung bộ, chính quyền Tỉnh đã gởi công điện yêu cầu chính phủ cứu trợ khẩn cấp khoảng 2.000 tấn gạo. Nguồn tin địa phương cho biết như vậy.
RFA 05.06.2011
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Thanh Hóa là một tỉnh nghèo ở Việt Nam, người dân các huyện miền núi thường lâm vào hòan cảnh thiếu đói trong mùa giáp hạt, khoảng thời gian trống giữa hai vụ thu hoạch.Tình trạng thiếu đói gay gắt đang diễn ra ở các huyện Mường Lát, Quảng Xương, Ngọc Lặc, Thạch Thành, Tĩnh Gia, Quan Sơn. Ủy ban Nhân dân Tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các huyện thị trong khi chờ đợi Trung ương hỗ trợ, bằng mọi cách không được để hộ dân nào bị đứt bữa. Trong khi đó theo Bộ Công thương, năm nay Việt Nam có thể xuất khẩu từ 7 triệu tới 7 triệu 400 ngàn tấn gạo, duy trì vị trí nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. 
Xem toàn trang