Ân xá nhân ngày Quốc Khánh mùng 2 tháng 9

Hai nhà dân chủ tại VN thuộc trong số hơn 10.000 tù nhân được Hà Nội ân xá để đánh đấu ngày Quốc khánh của nước VNCS.
RFA 08.29.2011
2011-08-29
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này

Một trong hai nhà dân chủ này, ông Nguyễn Văn Tính, thuộc trong nhóm 6 người bị án tù tại Hải Phòng hồi tháng 10 năm 2009 vì treo biểu ngữ xổ súy cho dân chủ. Ông bị án tù 3 năm rưởi.
Nhà dân chủ thứ nhì được trả tự do là nhà thơ Trần Đức Thạch, cũng bị án tù hồi tháng 10 năm 2009.
Hai nhà dân chủ vừa nói bị gán tội tuyên truyền chống nhà nước.
Theo Tổ chức nhân quyền Human rights Watch, thì nhà thơ Trần Đức Thạch bị tù tội chỉ vì đề cập tới những nội dung về nạn tham nhũng, bất công và vi phạm nhân quyền tại VN.
Tổng số 10.244 tù nhân tại VN được ân xá theo lệnh chủ tịch nước, có hiệu lực vào thứ Năm tuần rồi, nhằm đánh dấu ngày Quốc Khánh mùng 2 tháng 9 của Hà Nội.

Xem toàn trang