Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Thủ tướng Việt Nam nói không nhân nhượng vấn đề chủ quyền Biển Đông, nhưng không nhắc tên Trung Quốc

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Nguyễn Nhơn nơi gửi San Jose, CA :

Sách lược BA GÔNG trói đầu việt cọng

Phó Thủ tướng Việt Nam Phạm Bình Minh lên tiếng về tình Biển Đông căng thẳng tại Đại hội đồng LHQ, ngày 28/09/2019, nhưng không nhắc đến Trung Quốc.

Vì sao thân là phương diện quốc gia mà ngôn từ lại hèn mạt như vậy?
Tên giặc xâm lăng đã vào đến “ Thềm Nhà “ mà không dám chỉ đích danh tố cáo trước cộng đồng thế giới thì làm sao kêu ai cứu giúp dùm cho?!

Nguyên do chỉ vì cái chính sách ngu đần “ Ba Gông “, nó trói đầu hán ngụy việt cọng.

Chủ trương « Ba Không » là gì ? Có từ bao giờ ?

Một mặt, Hà Nội đàm phán trực tiếp với Bắc Kinh về những biện pháp xây dựng lòng tin nhằm ngăn ngừa Trung Quốc thống trị toàn bộ Biển Đông. Mặt khác, Việt Nam mạnh mẽ chống lại Bắc Kinh qua việc thúc đẩy các mối quan hệ quốc phòng với những cường quốc lớn can dự vào việc duy trì trật tự quốc tế dựa trên pháp luật.
Tuy nhiên, về điểm thứ hai này, điều mà người ta thường nghe thấy là chẳng có ai lấy làm thích thú về việc Việt Nam duy trì cân bằng do các thách thức gắn liền với chủ trương « Ba Không » trong chính sách quốc phòng của nước này – đó là không tham gia các liên minh quân sự, không đi theo bất kỳ nước nào để chống lại một nước khác và không có các căn cứ quân sự của nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam.
Chính sách « Ba Không » lần đầu tiên xuất hiện trong sách trắng về quốc phòng của Việt Nam năm 1998 và sau đó, tái xuất hiện trong sách trắng năm 2004 và gần đây nhất là năm 2009. Chính sách này cũng được nêu ra trong Luật Quốc Phòng mới của Việt Nam, được thông qua và có hiệu lực từ 01/01/2019. Chính sách « Ba Không » rất có thể lại xuất hiện trong sách trắng về quốc phòng sắp tới, một khi tài liệu này được công bố. (*)

Thật ra nguyên do Ba Không còn sâu xa hơn.
Nó bắt nguồn từ “ 16 chữ vàng Thành Đô “ trói đầu việt cọng:

Sơn thủy tương liên,
Lý tưởng tương thông,
Văn hóa tương đồng,
Vận mệnh tương quan.

Một khi hai nước “ Lý tưởng tương thông _- Cùng chung VẬN MỆNH “ thì làm cái mẹ rượt gì dám “ đi theo bất kỳ nước nào ( Mỹ ) để chống lại một nước khác ( tàu cọng )?

Cho nên, dù cho tất cả trí thức trong nước có rả họng kêu van thì bọn cu li toàn trị việt cọng vẫn không dám cục cựa gì được.

Vì vậy cho nên muốn xóa bỏ cái ngu đần Ba Không thì trước tiên phải loại trừ đảng việt cọng, giải trừ 16 chữ vàng mà đảng việt cọng cam kết với tàu cọng.

Từ đó mới xóa bài làm lại.

Tân Việt Nam Cộng Hòa

- Tham gia Liên Minh Tứ Cường Mỹ – Nhật – Ấn – Úc.

- Vận động tái lập Tân Liên Phòng Đông Nam Á ( SEATO )

ĐỂ TỰ PHÒNG VỆ VÀ PHÁT TRIỂN QUỐC GIA

Đó là con đường DUY NHẤT để Dân tộc Việt Nam tự cứu mình – cứu nước.

Nguyễn Nhơn
Mùa Thu 2019

(*) Chính sách quốc phòng « Ba Không » của Việt Nam tạo dễ dàng ...
vi.rfi.fr/viet-nam/20190125-chinh-sach-quoc-phong-ba...

Chính Sách Ba Gông

Cúi đầu xếp gối lãnh ba vòng
Kim cô án tử lệnh ba không
Không phép đồng minh quân sự đóng
Không quyền liên quốc ngoại giao thông
Không nhóm không bè kình mác tổ
Có đoàn có đảng phục mao tông
Mười sáu chữ vàng đầu đội máu
Láng giềng bốn tốt đít ngồi chông

Bình Dương Nguyễn Thị Ngoan

21/10/2019 14:58

    Reply to this comment

Người Quan Sát nơi gửi Quả đất :

Không dám gọi đích danh thủ phạm cướp biển của Việt Nam , thì không nhân nhượng ở chỗ nào ?
Thôi , có sợ phạm húy thì mượn tạm tên đế quốc Mỹ , hay bọn Ngụy quân Ngụy quyền VNCH cũng chẳng sao .

Cứ lôi tên chúng ra , không nhân nhượng ... tha hồ chửi tam đại nhà chúng nó , vô tội vạ , mà chúng cũng làm đếch gì được ta .
Rõ ràng Tàu Mỹ và Tàu cộng đang rẽ sóng biển Đông đí thôi !

21/10/2019 13:15

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang