VN phản đối phúc trình tự do tôn giáo năm 2011

Việt Nam hôm qua lên tiếng phản ứng đối với phúc trình về tự do tôn giáo quốc tế năm 2011 mà Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố hôm thứ hai 30 tháng 7, trong đó có phần nói về Việt Nam.
RFA 02.08.2012
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, Lương Thanh Nghị. Photo: mofa.gov.vn
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, Lương Thanh Nghị. Photo: mofa.gov.vn Photo: RFA
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, Lương Thanh Nghị nói rằng tại Việt Nam người dân được thụ hưởng đầy đủ các quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng.

Tuy nhiên theo phúc trình, mặc dù Việt Nam tôn trọng đa số tôn giáo có đăng ký, nhưng một số nhóm tôn giáo khác, trong đó có cả tổ chức tôn giáo có đăng ký đã lên tiếng tố cáo họ bị đàn áp, sách nhiễu, nhiều trường hợp đã bị bắt giữ, cầm tù.

Người phát ngôn Lương Thanh Nghị khẳng định: “Nhà nước Việt Nam đã và đang thực thi nhiều chính sách và biện pháp cụ thể để đảm bảo người dân được thụ hưởng đầy đủ các quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng”.

Người phát ngôn Bộ ngoại giao cũng nói rằng Hoa Kỳ có những nhận xét chưa khách quan, dựa trên những thông tin sai lệch về tự do tôn giáo.

Xem toàn trang