VN bác bỏ yêu cầu của Campuchia cắm lại mốc biên giới

RFA 30.11.2015
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này

Việt Nam bác bỏ đòi hỏi của Campuchia về việc chia lại vùng đất biên giới giữa Đắc Đam và Đắc Huýt thuộc tỉnh Đắc Nông ở Tây nguyên. Báo chí Việt Nam hôm nay dẫn lời ông Trịnh Đức Hải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia khẳng định chủ quyền Việt Nam tại khu vực này.

Ông Trịnh Đức Hải đã trưng dẫn điều 1, Hiệp ước Hoạch định biên giới quốc gia giữa Việt Nam và Campuchia ký ngày 27/12/1985; theo đó xác định khu vực này thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Vẫn theo lời ông Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia, theo Hiệp ước 2005 bổ sung Hiệp ước 1985, Hà Nội và Phnompenh thỏa thuận điều chỉnh hướng đi của đường biên giới đối với 6 khu vực, nhưng hoàn toàn không có khu vực Đắc Đam Đắc Huýt mà ông Va Kim Hong đề cập.

Được biết hồi đầu tháng 11, Bộ trưởng cao cấp phụ trách công tác biên giới của Campuchia ông Va Kim Hong nhiều lần phát biểu, khu vực giữa Đắc Đăm và Đắc Huýt là vùng đất mà Campuchia có quyền đòi hỏi theo Nghị Định 1914 của Toàn quyền Đông Dương.

Ý kiến (0)
Share
Xem toàn trang