Báo cáo Việt Nam vi pham nhân quyền

Chính phủ Việt Nam vẫn áp dụng chính sách cứng rắn, đàn áp và vi phạm quyền tự do tín ngưỡng của người thiểu số.
RFA 02-21-2012
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này

Đó là nội dung phát biểu được ông Võ Văn Ái, Chủ Tịch Ủy Ban Bảo Vệ Quyền Làm Người Việt Nam đưa ra trước khóa họp nhân quyền do Liên Hiệp Quốc triệu tập tại Geneve.

Ông Ái đã đưa ra những lập luận bằng chứng cho thấy nhà nước Việt Nam vi phạm những quyền căn bản và phần biệt đối xử với các cộng đồng người thiểu số, điển hình là những gì đang xảy ra với người Thượng Tây Nguyên và người Hmong.


Xem toàn trang