Việt Nam giảm lãi suất tái cấp vốn xuống 9%

Cũng ngày hôm nay, Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam bắt đầu áp dụng quyết định giảm lãi suất tái cấp vốn từ 10% xuống còn 9%, đồng thời cũng giảm lãi suất điều hành, lãi suất tiền gửi bằng đồng bạc Việt Nam của các ngân hàng và tổ chức tín dụng.
RFA 24.12.2012
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Hà Nội
Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Hà Nội
RFA photo

Quyết định được đưa ra vào thời điểm kinh tế của Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn trong lãnh vực tài chánh ngân hàng, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài giảm và các công ty nhà nước thua lỗ.

Chỉ trong năm nay, đây là lần thứ 6 Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam loan báo giảm lãi suất, với hy vọng giải quyết những khó khăn kinh tế, giúp các nhà hoạt động thương mại dễ dàng hơn khi xin vay vốn đầu tư hay thực hiện các đề án phát triển.

Xem toàn trang