Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

COMMENTS

Duy Huu, USA
20/08/2021 09:34

Tay làm, hàm nhai.
Tay làm cho Tàu, hàm nhai bơ Mỹ.
Tay chích thuốc Mỹ, hàm nhai cức Tàu.
Đảng ơi là Đảng ! Ngu ơi là ngu ! Nhục ơi là nhục !

VO DANH
21/08/2021 05:30

Nếu có liêm sỉ, không phải là người cộng sản.
Tàn ác, bất lương, vô đạo đức, tiềm ẩn trong hình dạng loài người kết hợp với khối óc và trái tim của loài dả thú . Đây là tính đặc trưng của tất cả người cộng sản.

Anonymous
21/08/2021 09:26

Vc muốn nói bà Harris qua nhớ đem $$$ nặng nặng thêm Sau khi trở về Mỷ sẽ chưởi tiếp như mọi thường Hồ Chí Minh tuyên bố rằng mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc giống như “một trăm ân huệ, một nghìn tình cảm trung thành và một vạn tình yêu thương”.

Xem toàn trang