Việt Nam thắng Mỹ trong vụ kiện bán phá giá tôm

Việt Nam dành được thắng lợi đầu tiên trước Hoa Kỳ tại Tổ chức thương mại thế giới (WTO) về vụ kiện bán phá giá tôm, ngày hôm qua 11/7/2011
RFA 07.12.2011
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
WTO nêu rõ Mỹ áp dụng phương pháp quy về 0 để tính thuế chống bán phá giá là không “phù hợp” với các tiêu chuẩn thương mại quốc tế, và là vi phạm quy định của WTO.
Đây là khiếu kiện quan trọng của Việt Nam vì việc sử dụng phương pháp này tạo ra biên độ phá giá lớn cho sản phẩm, làm mức thuế bị đội lên, gây thiệt hại cho các doanh nghiệp xuất khẩu tôm của Việt Nam.
Trước đây Hoa Kỳ đã thua kiện nhiều vụ tại WTO liên quan đến phương pháp quy về 0, gồm cả Brazil và khối các nước liên minh Châu Âu.

Xem toàn trang