Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Ông Võ Kim Cự bác tin đi Canada định cư

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Độc giả không muốn nêu tên :

nó đi đến đâu yêu cầu tòa hình sự ra lệnh bắt

13/05/2019 20:54

    Reply to this comment

Phạm Bảo nơi gửi Sài Gòn :

Tôi không tin lời nói của cộng sản mà trong bài viết này là Võ Kim Cự.

12/05/2019 00:34

    Reply to this comment

Lão nông dân nơi gửi Cà Mau :

Hai thằng bất lương đang thập thò với nhau,tìm cách trấn áp người biểu tình.
Bởi thế trời cao có mắt,đã trảm một thằng rồi,sửa soạn dọn chỗ cho thằng kia...!!!

11/05/2019 16:43

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang