Hà Nội sắp đưa ra một số biện pháp cải tổ doanh nghiệp

1999-11-29
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này

Nguồn tin từ Hà Nội hôm qua cho biết Phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố nhà cầm quyền sắp loan báo những biện pháp cải tổ khu vực doanh nghiệp nhà nước. Các doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả sẽ được cổ phần hóa, chuyển nhượng, bán, cho thuê hoặc ký hợp đồng khai thác. Ông Nguyễn Tấn Dũng cho rằngi việc cải tổ các doanh nghiệp nhà nước trì chậm vì công tác lượng giá gặp khó khăn, hơn nữa chính sách ưu tiên bán cổ phần cho công nhân viên cơ hữu khiến số cổ phần bán cho công chúng bị giới hạn. Nhà cầm quyền cũng đang nghiên cứu từng bước việc từ bỏ tình trạng độc quyền trong các lãnh vực bưu chính, viễn thông và điện lực. Ngoài ra, ông Dũng còn thú nhận rằng việc kích cầu trong nước là một công tác cực kỳ khó khăn. Tuy nhiên ông phủ nhận nguồn tin là Ngân Hàng Nhà Nước sẽ in tiền để tăng lương cho nhân viên chính phủ hầu kích thích tiêu thụ và đưa kinh tế ra khỏi suy thoái.

Ý kiến (0)
Share
Xem toàn trang