Bộ trưởng kinh tế Indonesia từ chức

2000-08-09
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này

Ông Kwik Kian Gie, người cầm đầu bộ kinh tế của Indonesia đã chính thức lên tiếng cho biết sẵn sàng từ chức, để Tổng thống Wahid có thể cải tổ chính phủ. Bản thông cáo do văn phòng ông Gie phổ biến viết là sau khi thấy chính phủ sẽ được cải tổ, ông quyết định xin từ chức, để Tổng thống Wahid dễ dàng hơn nếu muốn tìm người thay thế ông. Hôm nay, Tổng thống Wahid đã chính thức chấp nhận đơn xin từ chức của ông bộ trưởng kinh tế Kwik Kian Gie, và cho biết sẽ sắp xếp lại thành phần chính phủ, nhưng đến nay, vẫn chưa rõ đến bao giờ ông mới thức hiện điều này. Ngoài ra, trước áp lực của các đại biểu trong Hội Đồng Tư Vấn Nhân Dân Indonesia, Tổng Thống Wahid đã đồng ý nhường quyền điều hành chính phủ lại cho Nữ Phó Tổng Thống Megawati. Với trách nhiệm mới, Bà Megawati là người soạn thảo chương trình hoạt động cho chính phủ dựa theo chính sách, kế hoạch do ông đưa ra, đồng thời cũng là người có trách nhiệm kiểm soát tất cả các hoạt động của hội đồng nội các, và phúc trình cho ông biết kết quả.

Ý kiến (0)
Share
Xem toàn trang