Tân chính phủ Indonesia tuyên thệ nhậm chức

2000-08-25
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này

Hôm nay tại Jakarta, tân chính phủ do Tổng Thống Wahid thành lập đã tuyên thệ nhậm chức, đồng thời cũng cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ với Phó Tổng Thống Megawati Sukarnoputri, là người mới được giao phó trách nhiệm điều hành công việc hàng ngày của chính phủ. Tân chính phủ chỉ có 26 bộ trưởng, thay vì 35 vị như nội các đầu tiên mà ông Wahid thành lập cách đây hơn 10 tháng. Trong đó có 17 vị được mời ở lại, như ông Alwi Shihab tiếp tục nắm ngành ngoại giao. Một vài thay đổi đáng kể là ông Mahfud, một giáo sư không mấy ai biết đến được mời nắm bộ quốc phòng, và Tổng Thống Wahid cũng đặt tướng hồi hưu Bambang Yudhoyono làm bộ trưởng đặc trách về an ninh và chính trị, đồng thời cử ông Rizal Ramli làm người điều hành bộ kinh tế. Hôm qua, ông Wahid cũng đã ký sắc lệnh trao quyền điều khiển công việc hàng ngày lại cho Nữ Phó Tổng Thống Megawati, và Bà có trách nhiệm phải báo cáo cho ông biết những thành quả đạt được hay những trở ngại gặp phải.

Ý kiến (0)
Share
Xem toàn trang