Dân Đài Loan toàn quyền quyết định vận mạng đảo quốc

2000-08-27
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này

Tổng Thống Trần Thủy Biển của Đài Loan hôm nay lên tiếng nói rằng 23 triệu người dân nước ông có toàn quyền quyết định vận mạng chính trị cho quốc gia, kể cả việc thống nhất đất nước với Hoa Lục. Lên tiếng trong bài nói chuyện trình bầy các thành quả về ngoại giao mà ông vừa đạt được trong chuyến viếng thăm các nước ở Trung Mỹ, Tây Phi và vùng biển Caribê, ông Trần Thủy Biển nhấn mạnh không có một cá nhân, đảng phái nào được quyền quyết định vận mạng chính trị cho dân chúng, mà thay đó, phải thi hành những đòi hỏi, quyết định mà dân chúng đưa ra. Ông Trần Thủy Biển cũng nói là ngay với tư cách Tổng Thống, ông có bổn phận phải đáp ứng nguyện vọng của người dân, và theo ông thì hiện nay, dân chúng Đài Loan muốn giữ nguyên vị thế hiện giờ, tức chỉ đồng ý thống nhất đất nước với điều kiện Hoa Lục phải cải cách chính trị, phải tổ chức bâu cử tự do. Ông cũng nhắc lại là đến nay, phía Bắc Kinh vẫn nhất định đòi Đài Loan phải thống nhất đất nước theo phương thức một quốc gia, hai chính phủ điều hành, và đó là điều không được nhân dân Đài Bắc tán thành.

Ý kiến (0)
Share
Xem toàn trang