Đệ nhất phu nhân Hillary cổ võ cho nhân quyền tại VN

2000-11-19
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này

Trong bài diễn-văn đọc ở Tòa nhà Quốc-hội cũ ở Sài-gòn vào ngày hôm qua, phu-nhân tổng-thống Mỹ Hillary Clinton đã khen ngợi sự đóng góp của phụ nữ Việt Nam vào mọi mặt ở trong xã-hội. Đặc-biệt, bà nhấn mạnh vào vai trò lãnh-đạo của phụ nữ. Bà nói: ỘMỗi một khi có một phụ nữ được bầu vào một chức-vụ công-cộng, chiếm một giải Olympic, hay tạo một doanh-nghiệp là phụ nữ đó phá đổ các rào cản và làm vinh-dự cho những người đi trước.Ợ Bà cũng nói là phụ-nữ-quyền không thể tách rời nhân-quyền. Bà tuyên-bố: ỘChúng ta phải nói lên khi phụ nữ không có quyền tự do nói lên ý mình. Chúng ta phải lên tiếng khi có những vi-phạm nhân-quyền. Chúng ta không thể yên lặng khi báo chí bị bịt miệng, khi tự do tôn-giáo bị bóp chết hay khi tự do ngôn luận bị khước từ."

Ý kiến (0)
Share
Xem toàn trang