VN: khai mạc Đại hội Thi đua Toàn quốc lần thứ 6.

2000-11-21
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này

Chỉ mấy ngày sau chuyến viếng thăm Việt Nam của Tổng thống Clinton, gây phấn khởi đẩy mạnh đổi mới, thì hôm nay tại Hà Nội, đảng cầm quyền phục hoạt lại hình thức tuyên truyền thời cộng sản cũ. Tất cả cấp lãnh đạo như Tổng bí thư Lê Khả Phiêu cho đến Thủ tướng Phan văn Khải đều đến tham dự lễ khai mạc Đại hội Thi đua lần thứ 6. Gọi là lần thứ 6 nhưng loại hình Đại hội này đã bị bỏ phế từ năm 1986, là lúc Việt Nam phát động đổi mới, cải tổ kinh tế thị trường. Năm Đại hội trước được tổ chức thời còn thuần cộng sản. Trong mấy ngày vừa qua, giới lãnh đạo ra sức trấn an những thành phần bảo thủ trong đảng, vốn lo ngại khi thấy nhân dân nồng nhiệt đón tiếp ông Clinton một cách không tiền khoáng hậu. Do đó, tại Đại hội Thi đua Toàn quốc hôm nay, Thủ tướng Phan văn Khải nhắc lại những giáo điều cộng sản cổ xưa, điển hình như nhu cầu cần giữ vững tinh thần cách mạng và chiến đấu chống các hiện tượng tiêu cực.

Ý kiến (0)
Share
Xem toàn trang