Quốc hội Việt Nam sẽ tu chính hiến pháp 1992

2000-11-21
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này

Một viên chức cao cấp ngành lập pháp của Hà Nội cho biết là quốc hội sẽ tu chính hiến pháp ban hành năm 1992 liên quan tới vấn đề cải tổ cơ cấu chánh phủ và quản lý kinh tế. Những đề nghị sửa đổi sẽ được đưa ra trong phiên họp kéo dài trọn tháng tới. Đảng cộng sản Việt Nam sẽ nhóm họp vào đầu năm tới để thảo luận kế hoạch ngũ niên cho phù hợp với tình thế hiện tại. Theo báo Saigon Times xuất bản bằng tiếng Anh thì Ban thường vụ quốc hội cho hay là trong khóa họp sang năm, cơ quan lập pháp của Việt Nam sẽ đặt trọng tâm vào việc thi hành các hiệp ước đã ký kết với các quốc gia khác. Nhưng người ta chưa rõ là hiệp định thương mại Mỹ - Việt ký kết vào tháng Bảy vừa qua có được quốc hội phê chuẩn trong khóa họp năm tới hay không.

Ý kiến (0)
Share
Xem toàn trang