Ông Estrada vẫn kêu gọi đầu tư vào Phi-líp-pin

2000-11-23
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này

Vừa sang đến Singapore để dự họp một hội-nghị thượng-đỉnh của ASEAN nhóm họp vào cuối tuần này, Tổng-thống Phi-líp-pin Joseph Estrada đã tuyên-bố trước một cử-tọa các nhà kinh doanh trong vùng là Phi-líp-pin vẫn là Ộchọn lựa đúngỢ để đầu tư và làm ăn dù như ông có đang bị tố là tham-nhũng và ăn hối-lộ. ỘLương-tâm tôi trong sáng,Ợ ông tuyên-bố, và ông cho rằng những lời cáo buộc ông là Ộvô-căn-cứ.Ợ ỘKhông có một trường-hợp nào, ngoại-trừ đó là luật-pháp, có thể buộc tôi rời khỏi chức-vụ,Ợ ông nói tiếp. Tuy-nhiên, hiện đang có một phong trào đòi xét xử để truất bãi ông trong chức-vụ Tổng-thống Phi-líp-pin. Thượng-viện Phi-líp-pin dự-kiến họp vào đầu tháng tới để bàn vào chuyện này. Nếu có tới 2/3 trong số 22 vị thượng-nghị-sĩ bỏ phiếu thuận thì ông Estrada sẽ bị mất chức tổng-thống của ông.

Ý kiến (0)
Share
Xem toàn trang