ADB: VN cần phải có một chính sách kinh tế minh bạch

2000-11-28
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này

Ông John Samy đại diện thường trực của ADB tức là Ngân Hàng Phát Triển Á Châu tại Hà Nội, vừa tuyên bố trong một cuộc họp báo rằng, nhà nước Việt Nam cần có chính sách minh bạch đối với giới doanh nhân nước ngoài, hầu đảm bảo cho công việc làm ăn của họ được an toàn. Ông Samy đã đưa ra những nhận định trên đây, sau khi Ngân Hàng thế giới, Ngân hàng Phát triển Á Châu và Chương trình Phát triển của Liên Hiệp Quốc phổ biến bản báo cáo, với kết luận là nếu muốn nâng cấp các sinh hoạt kinh tế xã hội trong thập niên tới, Việt Nam cần phải đẩy mạnh công cuộc cải tổ kinh tế nhanh chóng và đều khắp. Báo cáo do các định chế tài chánh quốc tế vừa kể đúc kết cho rằng, với một chính sách đúng đắn và hữu hiệu, chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế của Việt Nam có thể đạt tới 9% một năm. Nhà cầm quyền Hà Nội đang dự thảo kế hoạch chiến lược nhằm phát triển kinh tế trong 10 năm tới, với mục đích xóa đói giảm nghèo và gia tăng gấp đôi thu nhập quốc dân vào năm 2010. Nhưng các chuyên gia ngoại quốc nói rằng, nếu Hà Nội vẫn tiếp tục đặt nặng vai trò của các xí nghiệp quốc doanh thì những chương trình cải tổ đó khó đạt được kết quả mong muốn.

Ý kiến (0)
Share
Xem toàn trang