Biểu tình trước tòa đại sứ Australia ở Bắc Kinh

2000-12-14
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này

Hai người Úc tranh đấu cho Tây Tạng vẫn đang tiếp tục biểu tình ngay trước cửa tòa đại sứ Australia ở Bắc Kinh, đòi hỏi thế giới phải chú ý đến số phận của vị Ban Thiền Lạt Ma 14 tuổi mà cả thế giới hiện không ai biết Ngài ở đâu, còn sống hay đã chết. Đây là lần đầu tiên một cuộc biểu tình như vậy xảy ra, và do một tổ chức tranh đấu cho người Tây Tạng mang tên là Hội Đồng Tây Tạng tại Úc thực hiện. Ông Alex Butler, Phó chủ tịch hội đồng nói rằng vị Ban Thiền Lạt Ma mới 14 tuổi đã bị nhà cầm quyền Bắc Kinh bắt giữ, và không có bằng chứng nào xác nhận là Ngài còn sống. Ông cũng nhắc lại là ngay chính Trung Quốc cũng đưa ra những chi tiết không đồng nhất, lúc nói Ngài đang ở Bắc Kinh, nhưng cũng có lúc nói là Ngài được đưa về Tây Tạng. Vị Ban Thiền Lạt Ma mất tích là người được Đức Đạt Lai Lạt Ma công nhận, nhưng nhà cầm quyền Hoa Lục lại đưa ra một cậu bé khác, nói cậu này mới thật sự là hóa thân của vị Ban Thiền Lạt Ma quá cố.

Ý kiến (0)
Share
Xem toàn trang