CAMBODIA CHÍNH THỨC ĐƯỢC KẾT NẠP LÀM HỘI VIÊN ASEAN

1999-04-30
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này

Tại Hà Nội hôm thứ sáu vừa qua, Ngoại trưởng Cambodia Hor Nam Hong đã cùng với các ngoại trưởng của 9 quốc gia hội viên ASEAN khác đã đồng ký vào một văn kiện chính thức kết nạp Cambodia làm hội viên thứ 10 của Hiệp Hội Các Quốc Gia Vùng Đông Nam Á tức ASEAN. Từ New York, Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc Kofi Annan đã đưa ra một bản tuyên bố bày tỏ sự hoan nghinh của ông đối với việc ASEAN chính thức kết nạp Cambodia và xem đây là một bước tiến quan trọng, vì ASEAN bây giờ đã nối được mối dây của tất cả các quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á, tạo nên nhiều cơ hội hơn cho toàn vùng trong vấn đề phát triển. Chín hội viên khác của ASEAN là Brunei, Indonesia, Lao, Malaysia, Miến Điện, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam.

Ý kiến (0)
Share
Xem toàn trang