SỐ NGƯỜI NHIỄM VIRUS HIV NGÀY CÀNG GIA TĂNG

1999-05-25
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này

Một viên chức trong Ủy ban Phòng chống bệnh AIDS cho biết những trường hợp nhiễm siêu vi HIV đang gia tăng và là mối nguy cơ mà Việt Nam cần phải đối phó. Viên chức này cho hay số người bị nhiễm siêu vi HIV lên tới 13082 tính tới ngày 22 tháng năm vừa qua, trong số này có 2241 trường hợp đã chuyển thành bệnh AIDS. Cho đến nay tại Việt Nam đã có 1292 bệnh nhân chết vì bệnh AIDS kể từ khi phát hiện căn bệnh lần đầu vào năm 1990. Thành phố Hồ Chí Minh đứng đầu cả nước với sốù người bị HIV cao nhất với 2649 vụ được ghi nhận, Quảng Ninh là tỉnh ở miền Bắc có số bệnh nhân bị HIV cao nhất với 1672 người. Chánh phủ đã chi hơn ba triệu mỹ kim cho công tác giáo dục và truyền bá nhắm vào thành phần gái mại dâm và giới nghiện ngâảp ma túy, để giới hạn sự lan tràn của siêu vi HIV.

Ý kiến (0)
Share
Xem toàn trang