VIỆT NAM: ĐỀ NGHỊ XÓA NỢ THUẾ

1999-01-26
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này

Các viên chức sở thuế của thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị là xóa hẳn số tiền thuế mà các xí nghiệp quốc doanh cũng như tư nhân đã không trả từ năm 1990 đến năm 1996. Số thuế lưu cữu này tổng cộng lên tới 194 tỷ đồng. Theo lời một viên chức nhà nước, thì trong thời gian 6 năm, 153 xí nghiệp quốc doanh đã nợ gần 145 tỷ tiền thuế, 39 ngàn 900 tiểu thương nợ 38 tỷ 8 và 563 công ty tư doanh và hợp tác xã tư nợ 10 tỷ 350 triệu đồng.

Ý kiến (0)
Share
Xem toàn trang