PHAN VĂN KHẢI: VIỆT NAM PHẢI GIẢI QUYẾT XONG VẤN ĐỀ Y2K TRƯỚC NGÀY 5-8-99

1999-07-28
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này

Thủ tướng Việt Nam, ông Phan Văn Khải, đã ra chỉ thị cho một số cơ quan chính phủ chưa hoàn thành việc điều tra, đánh giá ảnh hưởng của trở ngại điện tử năm 2000, gọi là Y2K, phải hoàn tất kế hoạch giải quyết trước ngày 5-8 tới đây. Theo báo cáo của Ủy Ban Chỉ Đạo Khắc Phục Sự Cố 2000 Việt Nam, thì đến nay vẫn còn một số bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, các đoàn thể trung ương, Ủy Ban Nhân Dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổng công ty, chưa đệ trình kế hoạch khắc phục con bọ điện tử cho thiên niên kỹ mới. Trong khi đó, tin cho biết thành phố Hà Nội đang chuẩn bị kế hoạch thanh lý 42 doanh nghiệp nhà nước loại nhỏ đang bị thua lổ, dựa trên kế hoạch đưa ra là 17 cổ phần hóa, 8 giải thể và 8 sát nhập. Ngoài ra, nhằm tăng cường khả năng quản lý và chỉ đạo, nhà nước còn dự định huấn luyện nghiệp vụ cho giám đốc các cơ sở doanh nghiệp quốc doanh.

Ý kiến (0)
Share
Xem toàn trang