Trung Quốc
Vươn Tầm
Ảnh Hưởng!

Trung Quốc hiện nay đang trổi dậy thành một cường quốc kinh tế và quân sự, do vậy phạm vi ảnh hưởng của Bắc Kinh đang vượt ra khỏi biên giới Hoa Lục. Ảnh hưởng của Trung Quốc đang lan rộng theo nhiều cách tạo ra định hình chính sách của nhiều chính phủ và tác động đến đời sống của công dân tại những quốc gia lân bang của Hoa Lục. Trung Quốc đưa ra những hứa hẹn về tăng trưởng và một Châu Á kết nối với nhau hơn; tuy nhiên mang lại nổi sợ về sự thống trị của Bắc Kinh. Trong mục này có những bài viết cập nhật về thực tế Trung Quốc đang làm thay đổi khu vực.

VIDEO