Video

Dự án Làng đại học treo khiến dân khốn đốn

2019-07-30

Ruộng đồng bỏ hoang, nhà cửa xuống cấp mà không thể sửa chữa và xây dựng mới vì nằm trong vùng quy hoạch dự án làng đại học Đà Nẵng. Dự án “treo” suốt hơn 20 năm qua khiến dư luận xã hội bức xúc, người dân vùng quy hoạch than thở vì sống quá khổ sở “đi không được mà ở cũng không xong”…

Xem toàn trang