Video

Quốc Hội của dân nhưng không tiếp dân: Đó là điều đau xót!

2019-08-12

Vào Sáng ngày 8 tháng 8 năm 2019 tuần qua, một đoàn nhân sĩ trí thức mang bản Tuyên bố Biển Đông đến trước Văn phòng Quốc hội với mong muốn trao tận tay bản Tuyên bố này cho đại diện văn phòng của chính phủ, nhưng đoàn đã không được vào và Bản tuyên bố sẽ đành phải gửi đến Văn phòng Quốc hội qua đường bưu điện.

Xem toàn trang