Video

Chính quyền thành phố có lắng nghe nguyện vọng của người dân?

2018-10-23

Chỉ trong vòng một tuần, dư luận trong nước chưa kịp lắng xuống với dự án xây nhà hát 1.500 tỷ tại Thủ Thiêm, thì Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh lại gửi kiến nghị lên Bộ Văn hóa – Thể thao – Du lịch đề nghị đặt tên quảng trường Thủ Thiêm với vốn đầu tư 2.000 tỷ thành Quảng trường Hồ Chí Minh. Nhiều ý kiến cho rằng chính quyền liên tiếp đưa ra những quyết định ngược lòng dân trong thời điểm nhạy cảm, khi hàng ngàn người dân Thủ Thiêm vẫn chưa được đền bù nhà thỏa đáng.

Xem toàn trang