Video

Cơ chế đặc thù cho Hà Nội: dân lo!

2020-07-02

Quốc hội vừa biểu quyết thông qua Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội mà theo đó Hà Nội được thu những loại phí chưa có trong luật, đây là một vấn đề được bàn tán nhiều ngày qua, mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận sau.

Xem toàn trang