Video

5 triệu hộ kinh doanh gia đình e ngại khi “lên đời”!

2019-10-24

Trong dự thảo luật doanh nghiệp sửa đổi có đề nghị đưa 5 triệu hộ kinh doanh gia đình lên thành doanh nghiệp vào năm 2020 tuy nhiên vấn đề này khiến các hộ kinh doanh lo ngại trước quá nhiều rào cản phía trước. Liệu rằng “ép” 5 triệu hộ kinh doanh “lên đời” có cần thiết?

Xem toàn trang