Video

“Mày biết tao là ai không?” –Khi quyền lực lên ngôi!

2019-10-22

Câu nói “Mày biết tao là ai không?” được xuất hiện ngày càng liên tục và nhiều hơn trong xã hội hiện nay và đặc biệt được sử dụng như câu cửa miệng của nhiều cán bộ, quan chức và cả con cái, người thân của những lãnh đạo nhà nước. Đó là điều không chấp nhận được, Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình cũng đã phải thốt lên lời nói đó trong một cuộc họp gần đây…

Xem toàn trang