Video

Điểm tin RFA tối 15.04.19

2019-04-15

Người dân kỷ niệm 2 năm sự kiện Đồng Tâm dưới sự giám sát của công an - Thủ tướng Việt Nam vận động các nước Châu Âu ký FTA - 29 người Việt bị phát hiện trong xe tải buôn người tại Anh

Xem toàn trang