Video

Nhân quyền có ảnh hưởng đến Hiệp định thương mại VN- Châu Âu không?

2018-10-08

Tình trạng đàn áp những người bất đồng chính kiến, giới bloggers, nhà báo độc lập tại VN ngày càng tăng lên sau đại hội đảng cộng sản lần thứ 12, đầu năm 2016. Nhưng mặt khác VN lại đang cần một hiệp định thương mại với Liên Minh Châu Âu, mà liên minh này lại thường xuyên nêu lên các chuẩn mực về nhân quyền của họ trong các quan hệ ngoại giao. Vậy liệu việc đàn áp nhân quyền tại VN sẽ ảnh hưởng đến việc ký hiệp đình này không?

Xem toàn trang