Xem video

Đường sắt Cát Linh-Hà Đông có trễ hẹn lần nữa?

2020-11-04

sau nhiều lần trễ hẹn nghiệm thu và chạy thử nghiệm tuyến đường sắt Cát Linh-Hà Đông, nay bộ gtvt hẹn tiếp sẽ đưa vào vận hành trước Đại hội Đảng, cùng đài ACTD ghi nhận thực tế tại nhà ga này.

Từ khoá
Đường sắt cát linh-hà Đông có trễ hẹn lần nữa?

Xem toàn trang