Xem video

Hội thảo khu vực về nâng cao bình đẳng giới

2014-10-21

Hội thảo khu vực về định chế đào tạo tư pháp về thực hành tốt trong công tác tăng cường quyền phụ nữ diễn ra trong hai ngày 15 và 16 tháng 10 vừa qua tại thủ đô Bangkok của Thái Lan. RFA hỏi chuyện một thành viên phái đoàn đại diện cho Việt Nam tại hội nghị.

Từ khoá
video interview

Xem toàn trang