Video

Điểm tin RFA tối 17.05.2019

2019-05-17

Quốc hội không đưa Luật đặc khu vào chương trình xây dựng luật 2019-2020 - Chính phủ Việt Nam đã sẵn sàng cho dự án cao tốc Bắc Nam - Các nhà khoa học Châu Âu nghiên cứu lợi ích của hệ ngăn lũ lụt tại Việt Nam

Xem toàn trang