Video

Điểm tin RFA tối 23.04.2019

2019-04-23

Blogger Trương Duy Nhất không được nhận đồ tiếp tế từ gia đình - Bộ trưởng công an Tô Lâm làm việc ở Mỹ - Việt Nam có 1,75 triệu lao động trẻ em - Nóng tại Việt Nam đạt mức kỷ lục

Xem toàn trang