Video

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất biểu tình phản đối luật đặc khu và an ninh mạng

2018-10-03

Trước nguy cơ bán nước có thể xảy ra cho Việt Nam qua dự luật đặc khu dự định thông qua vào tháng 10. Ngày 30 tháng 9 vừa qua, Giáo Hội Phật Giáo Âu Châu Thống Nhất tại Âu châu đã tổ chức một cuộc biểu tình tại Paris để đồng hành cùng người dân trong nước đồng thời cầu nguyện cho đất nước được an bình.

Xem toàn trang