Video

Điểm tin RFA tối 13.05.2019

2019-05-13

Công an Việt Nam chặn một số nhà hoạt động, chức sắc gặp Phái đoàn Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ - Ân Xá Quốc Tế báo cáo Việt Nam gia tăng bỏ tù đối lập - Quân đội được yêu cầu tham gia chặn dịch tả heo Châu Phi - Hai Cục trưởng Việt Nam phải trực tiếp chỉ đạo vụ bắt giữ 500 kilogram ma túy

Xem toàn trang