Video

Làng muối sau thảm họa Formosa

2016-11-30

Thảm họa môi trường do Nhà máy gang thép Formosa Hà Tĩnh thải chất độc ra biển vào đầu tháng tư vừa qua không chỉ tác động trực tiếp đến ngư dân đánh bắt hải sản mà cả những diêm dân chuyên làm muối.

Từ khoá
formosa

Xem toàn trang