Video

Điểm tin RFA tối 25/01/2019

2019-01-25

Việt Nam bắt giữ nhà hoạt động nhân quyền người Úc gốc Việt - Nghị sĩ Châu Âu thông báo hoãn phê chuẩn EVFTA - Vụ cưỡng chế Vườn rau Lộc Hưng là "cách thu hồi đất trá hình - Vũ nhôm và hai tướng công an sẽ ra tòa ngày 28/1

Xem toàn trang