Video

Nhà hát giao hưởng 1.500 tỉ: Cần nhưng không phải lúc này

2018-10-17

Dự án nhà hát giao hưởng 1.500 tỉ tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2) được HĐND TP HCM chuẩn thuận hôm 8 tháng 10. Quyết định này gây nên 1 làn sóng tranh cãi trong nước. Người dân Thủ Thiêm và những nhà văn hoá nói gì về điều này?

Xem toàn trang