Xem video

Tin tổng hợp RFA ngày 24.11.2020

Chủ tịch Quốc hội : “Chúng tôi yêu cầu tòa xử vụ án Hồ Duy Hải độc lập!". Ông Đinh La Thăng tiếp tục hầu tòa vào ngày 14/12. Cán bộ xây dựng để công trình sụt lún lãnh 12 năm tù. Quảng Trị: gần 30 người mắc bệnh “vi khuẩn ăn thịt người”. Hơn 60% phụ nữ Việt bị bạo lực bằng một hình thức nào đó. Tiêu điểm thời sự: Việt Nam “đóng cửa” Facebook, bức xúc sẽ tăng?

Xem toàn trang