Video

Tin tổng hợp RFA ngày 10.06.2020

2020-06-10

Dự kiến mở phiên giám đốc thẩm vụ án bị cáo tự sát tại Tòa án Bình Phước. Thêm một người chết trong lúc bị tạm giam ở Nam Định. Thêm hai bệnh nhân COVID-19 tại Việt Nam khỏi bệnh. Bộ Công thương phản hồi thông tin người dân hài lòng việc tăng giá điện. Thành phố Hồ Chí Minh dừng hai dự án BOT chuyển sang dùng vốn ngân sách. Tiêu điểm thời sự: Làng nghề ô nhiễm: bế tắc!

Từ khoá
lương hữu phước chết trong trại tạm giam bộ công thương tăng giá điện

Xem toàn trang