Video

Phụ nữ miền Tây lưu lạc kiếm sống

2016-12-03

Làn sóng dân chúng rời bỏ vùng đồng bằng Cửu Long, từng một thời trù phú, đang được báo động. Trong số này phụ nữ là thành phần được cho chịu nhiều tổn thương khi phải rời khỏi quê nhà.

Từ khoá
phụ nữ miền tây miền tây nam bộ đồng bằng sông cửu long

Xem toàn trang